Paldies, mēs ar jums sazināsimies

Pieteikties

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Vai gribat pārslēgties uz mājas lapu, kas paredzēta 1.-7. klasei?

PALIKT PĀRSLĒGTIES

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" piedāvā trīs mācību programmas pieaugušajiem. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā.

Izglītības programā "Biznesa vadības pamati" skolēni var iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas jauna uzņēmuma izveidošanai vai esoša biznesa darbības pilnveidei.

Izglītības programmā "Digitālā mārketinga pamati" skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas par efektīva digitālā mārketinga plānošanas principiem un iegūt prasmes izvēlēties kā pielietot digitālos rīkus un instrumentus komunikācijai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, uzņēmuma tēla veidošanai, preču un pakalpojumu virzīšanai interneta vidē.

Izglītības programmā "Digitālā pratība biznesā" skolēni var attīstīt zināšanas un prasmes, pielietojot dažādas tehnoloģijas un rīkus biznesa procesu digitalizācijai, optimizējot un automatizējot dažādus vadības un administratīvos procesus un nodrošinot attālināta darba norisi.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro.

Kontaktpersona: Ieva Nīcgala | 29506071 | [email protected]

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!